maria
EXTRA
vrouwencirkel
volle maan
healing
blessing
magisch jaar cursus labyrint
ceremony facilitator
cursus qigong
tai chi ruler
cursus tarot
numerologie
groepsreis
2024
agenda
2024
consult
begeleiding
home
MENU ☰
home consult
begeleiding
agenda
2024
groepsreis
2024
cursus tarot
numerologie
cursus qigong
tai chi ruler
cursus labyrint ceremony facilitator magisch jaar vrouwencirkel
volle maan
healing
blessing
EXTRA
maria

matronae maria elshout

 Matronae
 Maria Elshout
 Nieuwe Binnenweg 559
 3023 EP Rotterdam

 Telefoon: 06 243 11 763
 E-mail: info [at] matronae.com

 KvK Rotterdam: 24412636
 BTW id: NL001470781B52

 KNAB Bank Rekening nr 255199694
 Swift/BIC: KNABNL2H
 IBAN: NL18 KNAB 0255 1996 94
 t.n.v. Matronae

 AGB Code Praktijk 90018958
 AGB Code Zorgverlener 90040539

matronae maria elshout facebook
matronae maria elshout twitter
matronae maria elshout instagram
matronae maria elshout linkedin
matronae maria elshout tiktok


Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Inschrijving
1.1 U schrijft u in voor een aktiviteit door middel van een e-mail, mondeling, via telefoon of d.m.v. een inschrijfformulier.
1.2 Matronae geeft u een bevestiging van de inschrijving. Door deze bevestiging komt de overeenkomst tot deelname en de daarbij behorende betalingsverplichting tot stand.
1.3 Matronae registreert de door u verstrekte gegevens. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Uiteraard gaat Matronae zorgvuldig met uw gegevens om (zie onze privacyverklaring hieronder).
Artikel 2 - Betalingsvoorwaarden
2.1 De factuur en de informatie voor de aktviteit ontvangt u zo spoedig mogelijk na uw inschrijving.
2.2 Betaling dient, mits niet anders afgesproken, uiterlijk direct voorafgaand aan de aktiviteit te geschieden.
Artikel 3 - Annulering of wijziging door deelnemer
3.1 De deelnemer kan de inschrijving annuleren of wijzigen onder de volgende voorwaarden:
3.1.1 Uw annulering of wijziging van een inschrijving moet u schriftelijk per e-mail indienen.
3.1.2 Bij annuleren of wijziging tot 60 dagen voor de aktiviteit bent u 10 procent van de deelnamekosten verschuldigd.
3.1.3 Bij annuleren of wijziging tot 30 dagen voor de aktiviteit bent u 20 procent van de deelnamekosten verschuldigd.
3.1.4 Bij annulering of wijziging tot zeven dagen voor de aktiviteit bent u 30 procent van de deelnamekosten verschuldigd.
3.1.5 Bij annulering of wijziging tussen zeven dagen en 24 uur voor de aktiviteit bent u 50 procent van de deelnamekosten verschuldigd.
3.1.6 Bij annulering of wijziging binnen 24 uur voor de aktiviteit bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd.
3.2 Als u bent verhinderd, mag u tot 24 uur voor aanvang van de aktiviteit een vervanger aanwijzen. De naam van de vervanger geeft u uiterlijk 24 uur voor aanvang van de aktiviteit door.
3.3 Als u bent verhinderd en u heeft zich niet afgemeld of geen vervanger gestuurd, bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd.
Artikel 4 - Annulering door Matronae
4.1 Matronae heeft het recht een aktiviteit te annuleren.
4.2 Matronae heeft het recht een al dan niet ingeschreven deelnemer toegang tot een aktiviteit te weigeren.
4.3 Van een annulering worden een (ingeschreven) deelnemer op de hoogte gesteld.
4.4 Naar redelijkheid en billijkheid zal eventueel besloten worden door Matronae tot een (gedeeltelijke) restitutie van reeds gedane betaling(en) door deelnemer aan de aktiviteit.
Artikel 5 - Algemeen
5.1 De aktiviteit wordt gegeven door Matronae of door Matronae aangewezen vertegenwoordigers van Matronae.
Artikel 6 - Aansprakelijkheid
6.1 Matronae en vertegenwoordigers van Matronae zijn volledig uitgesloten van alle aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van goederen en/of persoonlijk letsel voor, tijdens of na deelname aan een aktiviteit.
6.2 Elke vorm van aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag.
Artikel 7 - Toepasselijk recht
7.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Artikel 8 - Wijzigingen
8.1 Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
8.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 april 2007.
Ze gelden totdat wijziging van de algemene voorwaarden door Matronae worden aangegeven.

Privacyverklaring v1.0 24 mei 2018

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze Websites en in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.
Vanwege volledige transparantie hebben wij daarvoor een beleid geformuleerd en geïmplementeerd dat in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit beleid houdt onder meer in dat wij persoonlijke informatie die ons verschaft wordt, vertrouwelijk behandelen.
Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens, kun je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
De verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens
Je gegevens worden verwerkt door: Matronae, Nieuwe Binnenweg 559, 3023 EP Rotterdam, Nederland
Kamer van Koophandel 24412636 Vestigings Nr. 000010271775
"Websites" heeft betrekking op een van de volgende websites:
https://www.matronae.nl / www.matronae.nl
https://www.matronae.com / www.matronae.com
Persoonsgegevens
"Persoonsgegevens”: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.
Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.
Juridische informatie
Matronae, Nieuwe Binnenweg 559, 3023 EP Rotterdam, Nederland
Kamer van Koophandel 24412636 Vestigings Nr. 000010271775
Hosting provider
Goedkope Webhoster Hoofdlaan 42, 3881 ZB Putten, Nederland
Gegevens Autoriteit Persoonsgegevens
Domeinnaam: www.matronae.nl - www.matronae.com
Je hebt recht op toegang, wijziging, correctie van je persoonsgegevens.
Neem hiervoor contact op met Matronae, Nieuwe Binnenweg 559, 3023 EP Rotterdam, Nederland of via info(at)matronae.com.
Verzamelde informatie, doel, gebruik en verwerking van persoonsgegevens
Matronae verzamelt gegevens voor de uitvoering van haar diensten.
Persoonsgegevens worden verzameld wanneer:
• je op een van de Websites vraagt om informatie
• je een bestelling plaatst op een van de Websites of via een ander medium
• je contact opneemt met Matronae
Onderstaande persoonsgegevens worden door Matronae verwerkt:

Doel: Aard van de gegevens
Beheer en controle van abonnementen en bestellingen Voor- en achternaam
Adres
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres
Interne bewerkingscode cliënten identificatie procedures
IP-adres
Gegevens met betrekking tot transacties:
transactienummer, omschrijving, inschrijving, de gekochte goederen of diensten
Beheer van contactformulieren Voor- en achternaam
E-mailadres
Hosting gegevens
Alle verzamelde en verwerkte data wordt door ons gehost in de Europese Unie. Echter, als een onderaannemer van ons buiten de Europese Unie is gevestigd, nemen we als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens alle nodige maatregelen om de beveiliging van de gegevens van onze klanten te garanderen.
Als je de bestemming van je gegevens wilt achterhalen, neem dan contact met ons op via e-mail: info(at)matronae.com.
Bankgegevens
Bankgegevens worden beheerd door Knab Advies & Bemiddeling N.V.
Bestemming van de verzamelde gegevens
De verzamelde gegevens kunnen binnen alle dochterondernemingen van ons worden overgedragen.
Deze kunnen ook worden doorgegeven aan derden als dat essentieel is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen ons en onze klanten (bijvoorbeeld levering van producten per post).
Bewaartermijn
De gegevens worden opgeslagen en gebruikt voor een periode in overeenstemming met de geldende wetgeving.
Inzage, correctie en recht van verzet
Je hebt recht op toegang, wijziging, correctie van je persoonsgegevens (artikel 33 en 34 Wbp).
Neem hiervoor contact op met Matronae, Nieuwe Binnenweg 559, 3023 EP Rotterdam, Nederland, info(at)matronae.com.
Daarnaast heb je de mogelijkheid om te bepalen wat er met je persoonsgegevens gebeurt na je overlijden.
Voor meer informatie over het onderwerp, kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.
Tot slot heb je het recht je persoonsgegevens over te dragen.
Dit recht is van toepassing op dezelfde manier als het recht op toegang en rectificatie.
Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze Website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer.
Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze Websites als bezoeker kan worden herkend.
Het is dan mogelijk om onze Websites speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.
Wanneer je onze Websites bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies.
Bij verder gebruik van onze Websites accepteer je het gebruik ervan.
Je toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.
Informatie over en toestemming voor het gebruik van cookies zal voor iedere afzonderlijke Website afgegeven worden.
Welke cookies gebruiken wij?
Wij maken geen gebruik van cookies.
Hoe kan ik het gebruik van cookies bepalen?
Je kunt de cookies die door Hotjar geplaatst worden uitschakelen.
Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en de verwijdering van cookies voor elke browser kun je terecht op de website van de Consumentenbond.
Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy policy aan te passen.
Wijzigingen zullen op deze Website worden gepubliceerd.matronae maria elshout

 Matronae
 Maria Elshout
 Nieuwe Binnenweg 559
 3023 EP Rotterdam
 Telefoon: 06 243 11 763
 E-mail: info [at] matronae.com

 KvK Rotterdam: 24412636
 BTW id: NL001470781B52

 KNAB Bank Rekening nr 255199694
 Swift/BIC: KNABNL2H
 IBAN: NL18 KNAB 0255 1996 94
 t.n.v. Matronae

 AGB Code Praktijk 90018958
 AGB Code Zorgverlener 90040539

matronae maria elshout facebook
matronae maria elshout twitter
matronae maria elshout instagram
matronae maria elshout linkedin
matronae maria elshout tiktok