matronae maria elshout

Nieuwe Binnenweg 559
3023 EP Rotterdam
tel: 06 243 11 763Matronae - Algemene voorwaarden
Artikel 1 - Inschrijving
1.1 U schrijft u in voor een aktiviteit door middel van een e-mail, mondeling of via telefoon.
1.2 Matronae geeft u een bevestiging van de inschrijving. Door deze bevestiging komt de overeenkomst voor deelname tot stand.
1.3 Matronae registreert de door u verstrekte gegevens. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Uiteraard gaat Matronae zorgvuldig met uw gegevens om.
Artikel 2 - Betalingsvoorwaarden
2.1 De factuur en de informatie voor de aktviteit ontvangt u zo spoedig mogelijk na uw inschrijving.
2.2 Betaling dient, mits niet anders afgesproken, uiterlijk direct voorafgaand aan de aktiviteit te geschieden.
Artikel 3 - Annulering of wijziging door deelnemer
3.1 De deelnemer kan de inschrijving annuleren of wijzigen onder de volgende voorwaarden:
3.1.1 Uw annulering of wijziging van een inschrijving moet u schriftelijk per e-mail indienen.
3.1.2 Bij annulering of wijziging tot zeven dagen voor de aktiviteit bent u € 10,00 (inclusief B.T.Ww) administratiekosten verschuldigd.
3.1.3 Bij annulering of wijziging tussen zeven dagen en 24 uur voor de aktiviteit bent u 50 procent van de deelnamekosten verschuldigd.
3.1.4 Bij annulering of wijziging binnen 24 uur voor de aktiviteit bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd.
3.2 Als u bent verhinderd, mag u tot 24 uur voor aanvang van de aktiviteit een vervanger aanwijzen. De naam van de vervanger geeft u uiterlijk 24 uur voor aanvang van de aktiviteit door.
3.3 Als u bent verhinderd en u heeft zich niet afgemeld of geen vervanger gestuurd, bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd.
Artikel 4 - Annulering door Matronae
4.1 Matronae heeft het recht een aktiviteit te annuleren.
4.2 Matronae heeft het recht een al dan niet ingeschreven deelnemer toegang tot een aktiviteit te weigeren.
4.3 Van een annulering worden een (ingeschreven) deelnemer op de hoogte gesteld.
4.4 Naar redelijkheid en billijkheid zal eventueel besloten worden door Matronae tot een (gedeeltelijke) restitutie van reeds gedane betaling(en) door deelnemer aan de aktiviteit.
Artikel 5 - Algemeen
5.1 De aktiviteit wordt gegeven door Matronae of door Matronae aangewezen vertegenwoordigers van Matronae.
Artikel 6 - Aansprakelijkheid
6.1 Matronae en vertegenwoordigers van Matronae zijn volledig uitgesloten van alle aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van goederen en/of persoonlijk letsel voor, tijdens of na deelname aan een aktiviteit.
6.2 Elke vorm van aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag.
Artikel 7 - Toepasselijk recht
7.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Artikel 8 - Wijzigingen
8.1 Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
8.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 april 2007. Ze gelden totdat wijziging van de algemene voorwaarden door Matronae worden aangegeven.